Radio Pryzmat

My Music

A-
A+

My Music

Konkursu na autorską piosenkę lub utwór instrumentalny

Celem Konkursu jest konfrontacja młodych twórców muzyki, popularyzacja wśród młodzieży twórczości wybranego artysty, konfrontacja młodych muzyków zainteresowanych kreatywnym i twórczym podejściem dośpiewania, wyszukiwanie młodych talentów muzycznych, aktywizowanie środowiska młodzieży w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

Wojewódzki konkursu „My Music – krakowska piosenka poetycka”

Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży poezji twórców związanych z Krakowem oraz polskich piosenek, a także promowanie utalentowanych wokalnie młodych artystów. Ponadto umożliwiamy konfrontację młodych twórców, popularyzujemy wśród młodzieży twórczość muzyczną, – inspirujemy i kształtujemy postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury oraz promujemy Kraków.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, średnich i wyższych z województwa małopolskiego. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i dyplomy. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM.

Wyniki II edycji konkursu My Music – Krakowska Piosenka Poetycka

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy!

Nagrody finansowe zostały ufundowane zostały przez Radę Dzielnicy I Stare Miasto.

 

Zachęcamy do wysłuchania laureatów i uczestników konkursu I edycji My Music

Galeria zdjęć

Regulamin

Niemen - my music 2019

Wojewódzki konkurs My Music – krakowska piosenka poetycka 2020

Laureaci 2020

 

Kontakt
Joanna Miczałowska
Agnieszka Perc

  Scena SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Szczegóły
tel.: +48 12 430 50 90
konkurs.sckm@gmail.com

My Music

Polecamy