Radio Pryzmat

Krakowski Archipelag Kultury | 2023

A-
A+

Krakowski Archipelag Kultury | 2023

Program szkoleń, masterclassów i wydarzeń kulturalnych. Nabór do III edycji zakończony.

 

  Teatr Ludowy i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zapraszają pracowników instytucji kultury, animatorów, edukatorów, nauczycieli oraz freelancerów pracujących w sferze kultury do udziału w III edycji programu Krakowski Archipelag Kultury, który w tym roku będzie realizowany pod hasłem „Kultura wtajemniczenia”.

Krakowski Archipelag Kultury to program szkoleń, masterclassów i wydarzeń kulturalnych, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych osób działających w sferze i na rzecz upowszechniania kultury na wszelkich polach. W ramach programu, uczestnicy nie tylko wezmą udział w wyjątkowych wydarzeniach, ale również będą mogli zdobyć wsparcie finansowe na realizację autorskich projektów.

Tegoroczny program obejmuje pięć niezależnych modułów, których celem jest podniesienie kompetencji instruktorów teatralnych, animatorów kultury, edukatorów z instytucji kultury, osób prowadzących niezależne grupy artystyczne w każdym wieku, nauczycieli prowadzących koła zainteresowań.

Każdy z pięciu modułów jest niezależną jednostką – dwudniowym kursem ogniskującym swoją tematykę wokół zagadnienia związanego z wybranym aspektem problematyki i pracy wyżej wymienionych beneficjentów projektu. Uczestnicy i adresaci projektu mogą skorzystać z wybranego modułu bądź zrealizować cały cykl lub jego część. Uczestnicy, którzy wezmą udział w przynajmniej czterech modułach, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację autorskiego projektu wraz z prowadzoną przez siebie grupą w macierzystej instytucji.

W ramach programu uczestnicy zdobędą pięć sprawności, pięć stopni wtajemniczenia, które poszerzą, pogłębią i twórczo rozwiną zakresy i konteksty ich codziennej pracy i aktywności.

Na program składa się 5 następujących modułów:

  • CZUŁY PRZEWODNIK - prowadzenie grupy artystycznej – inspiracje do pracy twórczej

  • OBECNY TOWARZYSZ – dostępność, jak pracować z osobami o specjalnych potrzebach

  • WSPIERAJĄCY AKUSZER – sztuka, jako narzędzie wsparcia w procesie pracy z grupą

  • INSPIRUJĄCY KREATOR - bogactwo animacji – najbardziej inspirujące przejawy twórczości artystycznej zaangażowanej społecznie oraz funkcjonującej na styku kilku dyscyplin

  • ŚWIADOMY MĘDRZEC - zdobywanie kompetencji kultury, w zakresie samodzielnego tworzenia narracji kulturowych

HARMONOGRAM III EDYCJI KRAKOWSKIEGO ARCHIPELAGU KULTURY 

Konkurs projektów

czerwiec 2023 – złożenie przez uczestników autorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie

lipiec 2023 – wyłonienie zwycięskich projektów, przeznaczonych do realizacji i dofinansowania

lipiec – październik 2023 – realizacja autorskich projektów i ich prezentacja

listopad 2023 – konferencja ewaluacyjna

Zgłoszenia:

Uzupełnione deklaracje uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty można składać do 20 lutego w sekretariatach Teatru Ludowego oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

Do pobrania:

Regulamin

Załacznik nr 1         Załacznik nr 2

Załacznik nr 3         Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Koszt udziału w programie:

125 zł – możliwa płatność w 5 ratach po 25 zł

 

Krakowski Archipelag Kultury | spektakl "Królowa chłodu" i warsztaty teatralne

Krakowski Archipelag Kultury | Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Ludowego

Krakowski Archipelag Kultury | Spotkanie z Tomaszem Stawiszyńskim | fotorelacja

Krakowski Archipelag Kultury | 19.03.2023 | warsztaty teatralne i masterclass – audiodeskrypcja