Radio Pryzmat

Dokumenty

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

Wnioski o przyjęcie na zajecia 2021/2022

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA

 • Pierwszy Etap - deklaracja  kontynuacji  uczestnictwa  w zajęciach – 24.05- 31.05.21
  Formuarz deklaracji: doc pdf

 • Drugi Etap – wnioski o przyjęcie na zajęcia (właściwa rekrutacja) – 01.06-02.07.21
  ·  Wniosek o przyjęcie grupy - formularz wniosku: doc pdf

  ·  Wniosek i ndywidualny - formularz wniosku doc | pdf

  Składanie dokumentów: 01.06-25.06.2021
  Lista przyjętych kandydatów: 02.07.2021

 • Trzeci Etap - rekrutacja uzupełniająca – 16.08-27.08.21

Najbliższy termin to deklaracja kontynuacji (24.05- 31.05.21)

Jak można dostarczyć deklaracje do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży:
·  deklaracje kontynuacji  podpisaną  można zeskanować i przesłać elektronicznie  na adres biuro@sckm.krakow.pl
·  wykonać fotografię deklaracji podpisanej i wysłać na powyższego maila
·  wysłać samo oświadczenie o wyrażeniu chęci uczestnictwa w danych zajęciach na adres biuro@sckm.krakow.pl

Można również
·  przywieźć deklarację wydrukowaną i podpisaną do placówki i wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku przy ul. Wietora 13-15 lub przekazać portierowi (dzwonić - dzwonek przy drzwiach).
·   deklaracje można będzie również pobrać na portiernii w budynku SCKM przy ul. Wietora 13-15

Dodatkowe informacje – sekretariat tel. 12 430 50 90, tel. kom. 501462593

REGULAMIN REKRUTACJI doc | pdf

Bezpieczne praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo dzieci podczas zdalnego naczuania