Radio Pryzmat

Dyrekcja i pracownicy

P. O. Dyrektora
Urszula Budzyńska-Tarasek
tel.: 12 430-50-90 w. 43

Wicedyrektor
Krystyna Hussak-Przybyło
tel.: 12 430-50-90 w. 40

Specjalista ds. kadr
Anna Sadzik
tel.: 12 430-50-90 w. 30

Kierownik Gospodarczy
Marcin Janik

Główna Księgowa
Małgorzata Romiszewska

Kierownik Sekcji Form Medialnych
oraz Promocji i Realizacji Projektów
Krystyna Hussak-Przybyło

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
Agnieszka Wozowicz

Kierownik Pracowni Sportu i Rekreacji
Zenon Liszkiewicz

Sekcja Promocji i Marketingu
Joanna Miczałowska
Agnieskza Perc
Agnieszka Polańska
Dominik Setlak
Barbara Szymańska