Radio Pryzmat

Dyrekcja i pracownicy

Dyrektor
Ewa Różańska
tel.: 12 421-20-85

Wicedyrektor
Urszula Budzyńska-Tarasek
tel.: 12 430-50-90 w. 43

Specjalista ds. kadr
Barbara Poprawa

Kierownik Sekcji Form Medialnych
oraz Promocji i Realizacji Projektów
Urszula Budzyńska-Tarasek

Kierownik Działu Artystycznego
Krystyna Hussak-Przybyło

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
Agnieszka Wozowicz

Sekcja Promocji i Marketingu
Joanna Miczałowska
Agnieskza Perc
Agnieszka Polańska
Barbara Szymańska