Radio Pryzmat

Dyrekcja i pracownicy

Dyrektor
Krystyna Hussak-Przybyło
tel.: 12 430-50-90 w. 40

Wicedyrektor
Anna Lewińska
tel.: 12 430-50-90

Dział Kadr
Małgorzata Rajchel
tel.: 12 430-50-90 w. 30

Kierownik Gospodarczy
Marcin Janik

Główna Księgowa
Małgorzata Romiszewska

Zastępca Głównej Księgowej
Monika Florczak

Kierownik Działu Artystycznego
Aleksandra Barczyk

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
Agnieszka Wozowicz

Kierownik Pracowni Sportu i Rekreacji
Zenon Liszkiewicz

Sekcja Promocji i Marketingu
Joanna Miczałowska
Agnieszka Perc
Julita Golińska-Setlak
Dominik Setlak
Barbara Szymańska