Radio Pryzmat

Kraków Stare Miasto - wieści z podwórek, ulic i zaułków

A-
A+

Kraków Stare Miasto - wieści z podwórek, ulic i zaułków

Termin nadsyłania zgłoszeń 3.12.2022. Konkurs odbywa się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Rada i Zarząd Dzielnicy I – Stare Miasto zapraszają do udziału w konkursie „Kraków-Stare Miasto – wieści z podwórek, ulic i zaułków”, w tegorocznej edycji pod hasłem „Wydarzyło się w Krakowie”.

To konkurs na ciekawą historię, opowieść w formie literackiej, plastycznej, filmowej, dla której nie wytyczamy ram czasowych, ani też ograniczeń dotyczących tematu, jednak muszą one odnosić się do Krakowa. Interesują nas zarówno odległe jak i współczesne wydarzenia. Historie wielkie jak i małe, osobiste. Bardzo zależy nam na zaskakującym, może niekonwencjonalnym sposobie ich ujęcia, nie tylko dokumentalnym odtworzeniu, ale próbie przemycenia własnej oceny, osądu, idei. Niech to będzie Wasze widzenie Krakowa.

Prace konkursowe należy przekazać do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. Wietora 15, w terminie do dnia 3 grudnia 2022 r. lub przesłać na adres e-mailowy: rehorowskasckm@gmail.com.

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Rehorowska, tel. 513 120 333.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego oraz uczestników zajęć w placówkach edukacyjno-kulturalnych.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży przeszłością, historią, tradycjami, dorobkiem kultury Krakowa-Starego Miasta, kultywowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, tradycji współistnienia kultur różnych narodów, zaktywizowanie uczniów do twórczych działań, rozwoju umiejętności artystycznych, motywowanie do samodzielnego tworzenia tekstów, prac plastycznych i filmowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych: literackich, plastycznych, filmowych.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Konkurs odbywa się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Koordynacja
Karolina Rehorowska
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
biuro@sckm.krakow.pl
  Szczegóły
513 120 333