Radio Pryzmat

Wykłady z historii sztuki

A-
A+

Wykłady z historii sztuki

Zapraszamy na cykl zajęć z historii sztuki powszechnej i polskiej.

  Interesujesz się sztuką? Chcesz poszerzyć swoje wiadomości na temat najważniejszych stylów i kierunków, poznać wybitne dzieła i  biografie wielkich artystów? Dowiedzieć się więcej o krakowskich muzeach i ich kolekcjach? Zdajesz maturę z historii sztuki?

Jeśli tak, to zapraszamy na kurs historii sztuki powszechnej i polskiej. Zajęcia stanowią kompendium wiedzy o sztuce dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów. Tematyka zajęć oparta jest na podstawie programowej przedmiotu historia sztuki. Prowadząca zajęcia jest  nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.  Zatem wszyscy licealiści, którzy chcieliby zdawać ten przedmiot, a nie wiedza jak się za to zabrać, są mile widziani.

Zajęcia trwają od września do czerwca. Zaczynamy 5.09.2022 o godz. 17.00

Zajecia podzielone są na 2 bloki tematyczne.

Poniedziałki – sztuka dawna: prehistoria, sztuka starożytna (Egipt, Grecja, Rzym), sztuka wczesnego średniowiecza, bizantyjska, karolińska i ottońska, romanizm i gotyk, renesans, barok

Czwartki- sztuka nowa i najnowsza: sztuka późnego baroku, klasycyzm, romanizm , realizm, kierunki w sztuce II poł. XIX i w XX w., najważniejsze tendencje w sztuce XXI w. 

Każde zajęcia składają się z części teoretycznej – wykładu ilustrowanego slajdami (na konkretny temat np. sztuki renesansu w Polsce) oraz części praktycznej, która obejmuje: ćwiczenia z opisu i analizy dzieła sztuki, ikonografii (umiejętności rozpoznawania danego tematu czy postaci w sztuce), ornamentyki, technik artystycznych, pisania wypracowań i rozwiązywania arkuszy maturalnych.

Raz w miesiącu zamiast zajęć „stacjonarnych” odbywają się wyjścia do muzeów i po Krakowie (są one powiązane z aktualnie realizowanym tematem/okresem/epoką w sztuce)

Tematy zajęć „terenowych”

  • Galeria sztuki starożytnej w Muzeum Czartoryskich
  • Romanizm i gotyk – porównanie stylów na przykładzie architektury Krakowa
  • Kościół Mariacki i Ołtarz Wita Stwosza
  • Katedra Wawelska, Muzeum Katedralne i renesans na Wawelu
  • Barokowe kościoły Krakowa
  • Galeria Malarstwa Polskiego w Sukiennicach
  • Sztuka Młodej Polski w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Kraków Stanisława Wyspiańskiego
  • Sztuka XX w. w zbiorach MNK
  • Kazimierz żydowski

Zapisy i kontakt:

Uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 21 roku życia są zobligowani do wypełnienia karty uczestnika.
·  formularz wniosku doc | pdf

Formularz należy przesłać droga elektroniczna do sekretariatu SCKM na adres: biuro@sckm.krakow.pl  lub przynieść wypełniony na zajęcia.

  Prowadzenie
Agnieszka Wozoiwcz
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90
biuro@sckm.krakow.pl

 

Szczegóły
agawozowicz@gmail.com

Polecamy