Radio Pryzmat

Poetycki spacer

A-
A+

Poetycki spacer

Wędrówka w ciszy, szlakiem wyznaczonym przez utwory Ryszarda Krynickiego

  Poetycki spacer to swoista medytacja w ruchu. To samotna (choć ten aspekt pozostawiamy do decyzji uczestników), wędrówka w ciszy, szlakiem wyznaczonym przez utwory Ryszarda Krynickiego, w 80 rocznicę urodzin poety. Czas wędrówki będzie czasem osobistej refleksji na temat przeczytanego utworu, spotkaniem z poetą i jego twórczością a przede wszystkim spotkaniem z samym sobą.

Uczestnicy ruszą na szlak wyposażeni w przewodnik – mapkę w wersji elektronicznej lub papierowej. Tę ostatnią odbiorą z portierni SCKM, przy ul. Wietora 15. Ostatni punkt na mapie spaceru należeć będzie do samych uczestników. Stworzą oni własny wiersz, wpisując jedno słowo, które przyszło im na myśl w czasie wędrowania, słowo ilustrujące emocję, która pojawiła się podczas spaceru lub słowo będące podsumowaniem spotkania z poezją, poetą i sobą samym. To będzie wspólny zapis samotnej drogi wszystkich uczestników spaceru.

Uczestnicy zostawią również ślad swojej obecności wykonując zdjęcie, które  opatrzą hasztagiem: Krakowskie Noce, Fundacja Wszyscy Obecni i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży. Zdjęcia wysłane na adres Fundacji: wszyscyobecni@gmail.com wezmą udział w konkursie na najbardziej kreatywne ujęcie, które zostanie docenione upominkiem.