Radio Pryzmat

Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej „Krakowski Bulaj”

A-
A+

Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej „Krakowski Bulaj”

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia.

Czekamy na Wasze zgłoszenia na VI Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej „Krakowski Bulaj”.

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia.

Przegląd odbędzie się 21.02.2023, godz. 10.00 w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. H. Wietora 15, Kraków

Cele:
• wspieranie i rozwój zainteresowań szeroko pojętą tematyką morską
• prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• integrowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych
• promocja pracy i twórczości nauczycieli

Uczestnicy:

  • Dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas 0-3 szkół podstawowych na terenie gminy Kraków.

Termin zgłoszeń:

  • Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 16.12.2022 na adres: sckm.dietla@o2.pl (decyduje kolejność zgłoszeń), Kontakt : Monika Puchalska, tel. 500 11 82 32

Zasady uczestnictwa:
• Każde przedszkole lub szkoła może zgłosić do udziału w przeglądzie 5 podmiotów wykonawczych (jako podmiot wykonawczy rozumiany jest solista lub zespół złożony max z 5 dzieci).
• Uczestnicy prezentują dowolną szantę, którą śpiewają do akompaniamentu z płyty CD, Mp3 lub instrumentu.
• Warunkiem uczestnictwa jest podpisana przez rodzica lub opiekuna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom oraz upominek. Podczas przeglądu zostanie przyznana nagroda specjalna w postaci grupowego zaproszenia na koncert dziecięcy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „SHANTIES 2023”

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
Współorganizator: Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „Hals”

  21 lutego 2023 r.
godz. 10.00
  Scena SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Kontakt
Monika Puchalska
tel. 500 11 82 32
sckm.dietla@o2.pl

tel.: +48 12 430 50 90