Radio Pryzmat

"Szczęśliwe dzieci" Wojewódzki konkurs plastyczny

A-
A+

"Szczęśliwe dzieci" Wojewódzki konkurs plastyczny

Finał konkursu podczas II Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka IhahaART – "Z tego się nie wyrasta"

  Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na ilustrację do kalendarza z okazji Dnia Dziecka „Szczęśliwe dzieci”. Konkurs odbywa się w ramach II Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka IhahaART oraz na zakończenie projektu Godziny Rodziny.

Jak wyglądają, co robią, jak się zachowują szczęśliwe dzieci? Jesteśmy ciekawi Waszych plastycznych interpretacji – pokażcie nam swoją radość. Uwaga! – do konkursu zapraszamy również Rodziców i Opiekunów jako współautorów dziecięcych prac. Prace Laureatów znajdą się w całorocznym, drukowanym kalendarzu SCKM.

FINAŁ KONKURSU - 4 czerwca – Dzień Dziecka w ramach II Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka IhahaART – Z tego się nie wyrasta*.

Program wydarzeń 4 czerwca:
11.00-11.30 – Inna Bajka – spektakl interaktywny
11.30-13.00 – Zielnik – warsztaty plastyczne
11.30-13.00 – Kuglarstwo – warsztaty cyrkowe
11.30-13.00 – Proste instrumenty – warsztaty muzyczne
13.00-13.30 – Siała baba mak – spektakl
13.30-15.00 – Zabawki naszych rodziców – warsztaty plastyczne
13.30-15.00 – Gry i zabawy jak za dawnych lat – warsztaty ruchowe
13.30-15.00 – Językowe łamańce – warsztaty językowe
15.00-16.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie „Szczęśliwe dzieci” oraz koncert na finał „Tere fere kuku”

Zapisy na warsztaty ruszają od 4 maja 2023. Ilość miejsc ograniczona.
*Zapraszamy również do udziału w przeglądzie sztuki dziecka w dniach 2 i 3 czerwca 2023 r. Szczegóły wkrótce na stronie www.sckm.krakow.pl

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 3 do 14 lat oraz rodziców/opiekunów i ich dzieci.
3. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria od 5 do 9 lat,
II kategoria od 10 do 14 lat,
III kategoria dziecko i rodzic (praca dziecka wykonana wspólnie z rodzicem).
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A4 lub A3. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
– malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
– rysunkowej (ołówek, węgiel, kredki, pastele, itp.)
– graficznej (grafika warsztatowa, linoryt, itp.)
– innej (mozaika, collage, itp.).
5. Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie i obowiązkowo zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora pracy, miejscowość, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt e-mailowy, placówkę delegującą (ewentualnie).
6. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży,
– umożliwienie prezentacji twórczości,
– propagowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i ich rodziców / opiekunów
– promowanie talentów.
7. Terminarz:
– nadsyłanie prac: 23 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego)
– ogłoszenie wyników: 4 czerwca 2023 r. podczas finału II Forum Sztuki Dziecka IhahaArt i projektu Godziny Rodziny.
8. Prace prosimy przesyłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków lub dostarczyć do SCKM ul. Wietora 13-15, pok. nr 31 w kopercie z dopiskiem: „Szczęśliwe dzieci”.
9. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w finale zostanie ogłoszona na stronie profilowej FB www.facebook.com/Staromiejskie/ oraz internetowej www.sckm.krakow.pl Dodatkowo Laureaci konkursu zostaną poinformowani e-mailowo. Laureaci proszeni będą o potwierdzenie obecności podczas finału. Osoby chętne do udziału w warsztatach / koncercie / spektaklu obowiązują zapisy. Zapisy na warsztaty ruszają od 4 maja 2023. Ilość miejsc ograniczona.
10. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy.
11. Kontakt do Organizatora:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. Wietora 13-15, 30-067 Kraków
tel. 12 430 50 90
e-mail: ihahaart@gmail.com
Agnieszka Perc, Joanna Miczałowska

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na bezpłatne prezentowanie i wykorzystanie pracy, nazwiska i wizerunku w celu promocji autora, konkursu i organizatora. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.)

  Nadsyłanie prac:
23 kwietnia 2023
Ogłoszenie wyników:
4 czerwca 2023.
  SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
 

Informacje o konkursie:
Agnieszka Perc
Joanna Miczałowska
ihahaart@gmail.com

  Kontakt
tel.: +48 12 430 50 90

tel.: +48 12 430 50 90