Radio Pryzmat

V wojewódzki konkurs plastyczny. „Mity greckie - opowieści lasów i łąk”

A-
A+

V wojewódzki konkurs plastyczny. „Mity greckie - opowieści lasów i łąk”

Termin nadsyłania prac 29 marca 2024

  Zapraszamy do udziału w V edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego poświęconego antykowi. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Mity greckie - opowieści lasów i łąk” i dedykowana jest tym mitom, których scenerią jest natura.

Konkurs plastyczny jest niezależny od turnieju wiedzy. Łączy je idea promowania zainteresowań starożytnością, tematyka kolejnych edycji oraz wspólna gala finałowa.
Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza możliwości startu w turnieju wiedzy i odwrotnie!

Ogólne warunki konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, którzy wykonają pracę plastyczną zgodną z sugerowanym w danym roku tematem. Tym razem skupimy się na tych mitach, które odnoszą się świata leśnych bóstw: nimf, satyrów, driad i innych mieszkańców lasów, pól i łąk oraz ich przygód, relacji z bogami i boginiami (np. Artemidą, Dionizosem, Apollinem i innymi) lub historiami, których tłem jest las albo konkretne miejsce (np. Arkadia, Ogród Hesperyd). Inspiracje może stanowić także etymologia roślin wg starożytnych Greków (laur, oliwka, granat, dąb itd.).

Dla ułatwienia przypominamy najważniejsze opowieści dotyczące tematu konkursu:

 • Artemida i jej orszak nimf
 • Historia Akteona
 • Historia Kallisto
 • Apollo i Dafne
 • Miłość Echo i Narcyza
 • Syrinx i Pan
 • Filemon i Baucis
 • Czarodziejka Kirke
 • Porwanie Kory
 • Orszak Dionizosa (Sylen, Pan, satyry, bachantki) i wiele innych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie:
- Praca musi być związana/ inspirowana tematem konkursu i zawierać tytuł. Szczególnie mile widziane będą prace prezentujące sceny narracyjne/opowieści.
- Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, zbiorowe prace (np. klasy) nie będą oceniane.
- Warunkiem jest samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej, collage, fotografia inspirowana tematem (zdjęcia konkretnych dzieł sztuki nie będą oceniane).
- Format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż B1 (100x 70 cm)
- Praca musi być opisana – najlepiej na odwrociu i zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko autora, wiek, tytuł (dane drukowanymi literami). Oprócz tego uczestnik przesyła dołączoną do pracy i wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępna na www.sckm.krakow.pl).
- Termin nadsyłania prac: 29.03.2024; na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15, 31-067 Kraków z dopiskiem: konkurs plastyczny „Mity greckie -opowieści lasów i łąk”
- Prace będzie można odebrać do miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej, po tym terminie organizatorzy nie będą przechowywali prac. SCKM nie odsyła prac.

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela z ramienia organizatorów Agnieszka Wozowicz, Tel. (12) 430-50-90 lub mail: agawozowicz@gmail.com

Jury i ocena prac:

1. Prace będą ocenianie przez jury złożone z profesjonalnych artystów (malarzy, grafików), historyka sztuki oraz kulturoznawcę.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem konkursu
 • wysoki poziom artystyczny
 • oryginalność, kreatywność
 • twórcze podejście do tematu
 • estetyka pracy

2. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: 6-9 lat; 10-13 lat i 14-19 lat.
3. O wynikach konkursu, terminie uroczystego podsumowania poinformujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną. Ponadto lista laureatów i wyróżnionych będzie opublikowana na stronie internetowej SCKM.
4. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii SCKM.
5. Laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia w czasie uroczystej gali finałowej podsumowującej turniej wiedzy i konkurs plastyczny.

Serdecznie zapraszamy!